Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website
 
 
 

Organizace dne

 
 

V MŠ je dostatečně dbáno na soukromí dětí, pokud mají potřebu uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, je jim to umožněno.

Nástup dětí do MŠ: dle potřeb rodičů v době od 6.30 do 8.30 hod, děti s povinným předškolním vzděláváním do 8,00 hod., pozdější příchody (ve výjimečných případech) předem hlásit. Rodiče jsou povinni dovést dítě do třídy a osobně ho předat učitelce. Při vstupu dítěte do třídy je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim.

Povinné školní vzdělávání: denně od 8,00 do 12,00 hod.

Hra: od příchodu dětí do pobytu venku a po odpoledním odpočinku. Typy her: volné, řízené - probíhají celý den, prolínají s činnostmi řízenými učitelkami ve vyváženém poměru, se zřetelem na individuální potřeby dětí.

Didakticky cílené činnosti (činnosti řízené pedagogem): probíhají v průběhu celého dne formou individuální, skupinové či kolektivní práce učitelek s dětmi, vycházejí z potřeb a zájmů dětí.

Pohybové aktivity:

  • denně: zdravotně zaměřené cvičení (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační) a pohybové hry
  • průběžně: pohybové chvilky a hudebně pohybové činnosti, dostatečné zařazování pohybu při spontánních hrách a při pobytu venku.
  • 1x týdně: didakticky cílené pohybové činnosti
  • denně: dostatečné zařazování pohybu při spontánních hrách a při pobytu venku.

Pobyt venku: zpravidla 2 hodiny dopoledne 9.30 až 11.30 hod, odpoledne podle pobytu dětí v zařízení. V letních měsících se činnosti přesouvají co nejvíce ven. Pobyt venku se neuskutečňuje při mrazu pod –10° C, při silném větru, dešti a při inverzích, lze upravit s ohledem na venkovní teploty.

Odpočinek: samostatné ložnice, vybavení – lehátka. Vychází z individuálních potřeb dětí, po obědě odpočívají všechny děti při čtení pohádky, následuje nespavý režim pro předškoláky – děti mají nabídku klidné hry a didaktické činnosti. Lehátka denně připravují provozní pracovnice a uklízejí tak, že nejprve proklepou a ustelou lůžkoviny, navrch složí dětem pyžama, aby došlo k jejich provětrávání. Pravidelné větrání.

 
 

Sdílet:

 

ŠKOL(K)A V PŘÍRODĚ - PROVOZ V MŠ

 

ZÁPIS DĚTÍ DO NAŠÍ MŠ

Ve čtvrtek 2.5.2024 od 15,00 hodin

NÁVŠTĚVA ZOOPARKU STĚŽERY