Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website
 
 
 

Předškoláci

 
 

Co jsme s předškoláky probírali v měsíci březnu:

 • povolání a řemesla, co dělají moji rodiče, co bych chtěl dělat já

 

 • jaro, velikonoční zvyky a tradice

 

 • pohádka „O Smolíčkovi“

 

 • grafomotorika: řešení bludiště, kruhy, rovné čáry

 

 • příprava na zápis do 1. ročníku ZŠ: umět se představit, znát svou adresu, tvoření vět se všemi slovními druhy, vyprávění podle obrázku, opakování naučených písní a básní, rytmická ozvěna, slabikování, rozpočitadla, první a poslední hláska ve slově, grafická podoba některých písmen a číslic, barvy, geometrické tvary, počítání v oboru do deseti, orientace na ploše (dole, nahoře, vlevo vpravo, uprostřed) a na řádcích (směr zleva doprava, první, poslední, druhý, před, za, hned před, hned za, …), zraková a sluchová cvičení, cvičení hrubé motoriky a sebeobsluhy (zipy, knoflíky, mašle)

 

Co jsme s předškoláky probírali v měsíci únoru:

 •  vesmír a planeta Země, zkoumání vesmíru, práce s encyklopediemi
 •  mé oblíbené knihy, filmy, filmové postavy
 • karneval, masopust, chápat vtip, humor (nesmysl na obrázku), hádanky, vytleskávání slabik, tvoření vět, vyprávění
 • pohádka „O koblížkovi“
 • orientace na ploše a v prostoru (nahoře, dole, uprostřed, vlevo, vpravo, vpředu, vzadu, …), správné spojení předložky a podstatného jména
 • zraková a sluchová analýza a syntéza
 • barvy, geometrické tvary, počítání v oboru do deseti
 • grafomotorika: uvolnění ruky (rovné čáry, kruhy, obtahování)
 • cvičení jemné motoriky: práce s papírem – stříhání, trhání, lepení
 • cvičení hrubé motoriky: míčové hry, postřeh, školka s míči

 

Co jsme s předškoláky probírali v měsíci lednu

 

 • zima (příroda, zvířata, oblečení, …)
 • lidské tělo, u lékaře, hygiena, zdravá a nezdravá strava
 • pohádka „O Budulínkovi“
 • hra na rytmické nástroje, lidové písně a říkadla, slabikování, slova opačného významu, jednotné a množné číslo, malované čtení
 • zraková, sluchová a hmatová cvičení
 • geometrické tvary, porovnávání, větší, menší, více, méně
 • uvolnění ruky (kruhový pohyb, rovné čáry, tečky, vlnky)
 • cvičení jemné motoriky: práce se šablonami, stříhání nůžkami, vázání mašlí
 • hrubá motorika: cvičení s obručemi a míči (hody, chytání, střelba na cíl, driblování)

 

Co jsme s předškoláky probírali v měsíci prosinci

 • vánoční zvyky a tradice
 • pohádka „O perníkové chaloupce“
 • věta, slovo, slabika, hláska, dějová posloupnost, sluchová analýza slov (první a poslední písmeno), grafická podoba písmen, práce s rytmickými nástroji (doprovod jednoduchých lidových písní), vědomostní a karetní hry
 • třídění podle tří kritérií (barva, tvar, velikost), procvičování geometrických tvarů
 • uvolnění ruky, špetkový úchop tužky, krátké rovné čáry, dolní a horní oblouk
 • jemná motorika: práce s voskovými pastely a barevnými papíry, obkreslování podle šablon, vázání tkaniček
 • hrubá motorika: hry s lanem, cvičení rovnováhy, postřehu, orientace v prostoru, umět spolupracovat s kamarády

 

 

 

Co jsme s předškoláky probírali v měsíci listopadu

 • časová orientace (dny v týdnu, měsíce v roce, roční období, určování času)
 • stromy listnaté, jehličnaté, význam lesa, ekologie
 • pohádka „O Červené Karkulce“ (hra s loutkami)
 • vyprávění podle obrázků, tvoření vět, slova nadřazená, podřazená, souřadná, postřehová cvičení
 • předmatematická gramotnost: číselná řada do dvanácti, číslo x číslice, grafická podoba čísel, barvy, geometrické tvary, pojmy: více, méně, větší, menší
 • grafomotorika: uvolnění ruky, krátké rovné čáry
 • cvičení jemné motoriky: stříhání nůžkami, sebeobsluha (vázání mašlí), hry s temperovými barvami (soutisky, dokreslení tuší, rozvoj fantazie)
 • cvičení hrubé motoriky: hry se švihadly a míči, orientace v prostoru

 

 

Co jsme s předškoláky probírali v měsíci říjnu:

 • ovoce a zelenina, říkadla a písně o podzimu, hra na rytmické nástroje
 • dramatizace pohádky „O veliké řepě“
 • grafická podoba písmen, zraková paměť, postřeh, hlasová hygiena, rozvoj sluchového vnímání, hra „Aktivity“
 • dechová cvičení, oromotorika
 • orientace na řádku (začátek, konec, směr zleva doprava, první, druhý, poslední, před, za, hned před, hned za, …)
 • uvolnění ruky (čmáranice, kruhový pohyb, dolní kličky)
 • práce s papírem, stříhání podle rovné čáry, hry s tuší a vodovými barvami, vázání uzlů
 • cvičení hrubé motoriky (akrobacie na žíněnkách, míčové hry, cvičení se stuhami)

 

 

Co jsme s předškoláky probírali v měsíci září:

- umět se představit, znát svou adresu, jména rodičů, sourozenců, učitelů, kamarádů

- pravidla společenského chování (jak požádat o pomoc, omluvit se, poděkovat, pozdravit, tykání x vykání, …)

- dramatizace pohádky „O boudě, boudičce“, rytmizace, první písmeno jména, tvoření vět

- číselná řada do deseti, orientace na ploše (řádky, jejich začátek, konec)

- grafomotorika: uvolnění ruky, správné sezení při psaní, špetkový úchop (čmáranice, obtahování, krátké rovné čáry)

- cvičení jemné motoriky: držení příboru, skládání harmoniky, hry s temperovými barvami

- cvičení hrubé motoriky: lavičky, míče (hody, chytání, školka s míči, …), pochodování, štafety

 

 

Co by měli předškoláci zvládnout v tomto školním roce:

 
 

Sdílet:

 

ŠKOL(K)A V PŘÍRODĚ - PROVOZ V MŠ

 

ZÁPIS DĚTÍ DO NAŠÍ MŠ

Ve čtvrtek 2.5.2024 od 15,00 hodin

NÁVŠTĚVA ZOOPARKU STĚŽERY