Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website
 
 
 

Charakteristika

 
 

Budova mateřské školy

Mateřská škola je od 1. 9. 2009 součástí organizace Biskupské gymnázium, církevní základní škola, mateřská škola a základní umělecká škola Hradec Králové. Mateřská škola sídlí v ulici Na Hradě č. 90 v budově základní školy v pravé zadní části, která byla zcela nově zrekonstruována pro potřeby předškolního zařízení. Historický charakter místa, citlivě přebudovaný na mateřskou školu, dotváří specifickou atmosféru těchto prostor.

Charakteristika mateřké školy

Mateřská škola je od 1. 1. 2011 dvoutřídní předškolní zařízení s maximální kapacitou 2 x 24 dětí. Vnitřní prostor splňuje veškerá funkční i estetická kritéria předškolního zařízení. Věkově smíšené třídy tvoří děti od dvou do šesti (v případě odkladu školní docházky do sedmi) let věku. Jsou přijímány děti z rodin křesťanských i ostatních za předpokladu respektování profilace školy.

Personál mateřské školy

Pedagogický sbor tvoří ředitel, zástupkyně pro MŠ, která za provoz mateřské školy zodpovídá, a další pedagogické pracovnice, které se v přímé práci s dětmi střídají. Veškerý úklid, přípravu jídel, mytí nádobí, praní apod. mají na starosti provozní pracovnice. Dovoz jídel z MŠ Čtyřlístek Švendova a technické věci zabezpečuje pan školník.

Spolupráce s rodiči a jinými subjekty

Rodiče dětí jsou denně informováni o dění v mateřské škole a o výchovných situacích. Na třídních schůzkách se seznamují s plánem školního roku a aktivitami školy. Mají právo zasahovat do tvorby programu pro děti a společně s učitelkami pomáhají vytvořit příjemné prostředí školy. Svou iniciativou i finančními dary pomáhají dotvořit interiér i okolí budovy ke spokojenosti dětí. Mateřská škola úzce spolupracuje s naší základní školou a Rodinným mateřským centrem Sedmikráska, sídlícím také v budově ZŠ. Tvoří tak mezistupeň těchto institucí a zároveň spojovací článek křesťanské výchovy a vzdělávání v Hradci Králové již od narození dítěte po ukončení školní docházky, respektive až po střední stupeň vzdělání.

Dlouhodobá koncepce mateřské školy

Koncepce mateřské školy je zaměřena na křesťanskou výchovu a vychází z potřeb dětí a zákonných zástupců. Náboženská výuka prolíná nejen katecheze, ale i celý školní rok. Děti se seznamují s liturgickým rokem slavením jeho svátků. Křesťanská výchova probíhá výchovně vzdělávacím procesem v průběhu celého školního roku, a to v odpovídající míře s ohledem na věk dětí a při dodržování pedagogických zásad.

Mateřská škola má dostatečně velké prostory pro daný počet dětí včetně vhodného uspořádání nábytku, které vyhovuje všem činnostem a aktivitám dětí. Dětský nábytek, tělocvičné nářadí, zdravotně hygienické zařízení i vybavení pro odpočinek odpovídají počtu dětí a jsou zdravotně nezávadné a bezpečné. Vybavení hračkami, pomůckami, materiály a doplňky odpovídá počtu dětí i jejich věkovému složení. Je průběžně obnovováno a doplňováno. Hračky a doplňky jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly, mohly si je samostatně brát a zároveň se vyznaly v jejich uložení. Všechny vnitřní prostory splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů.

Historie mateřské školy

Již několikrát v minulosti byly v Hradci Králové snahy zřídit křesťanskou mateřskou školu, ale bezúspěšně. Až v době, kdy se za zakladatelky a původní předsedkyně Křesťanského mateřského centra Sedmikráska Mgr. Jarmily Polanské rozvinul a uskutečnil záměr Klubu dětí - polodenní "školky" při KMC (byla provozována 3 roky), vznikla potřeba vybudování předškolního zařízení s křesťanským zaměřením a s celodenním provozem. Vyústěním několikaletého úsilí a snah vznikla současná varianta, a tak se mateřská škola stala součástí základní školy. V září 2005 mohla začít nová historie Mateřské školy Mateřídouška, která patřila k Základní škole Jana Pavla II., od roku 2009 došlo ke spojení Biskupského gymnázia Bohuslava Balbína a ZŠ a MŠ Jana Pavla II. v jednu křesťanskou výchovně vzdělávací instituci, nyní pod novým názvem Biskupské gymnázium, církevní základní škola, mateřská škola a základní umělecká škola Hradec Králové. Velkou pomocí jak duchovní, tak i materiální (hlavně v začátcích) byly školské sestry de Notre Dame.

 
 

Sdílet:

 

ŠKOL(K)A V PŘÍRODĚ - PROVOZ V MŠ

 

ZÁPIS DĚTÍ DO NAŠÍ MŠ

Ve čtvrtek 2.5.2024 od 15,00 hodin

NÁVŠTĚVA ZOOPARKU STĚŽERY